RUS | UKR | EN | DELibrary

Library / Laws

Київська міська програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами

Додаток № 1
до рішення
Київської міської ради
від 25.10.2007 № 1080/3913

Зміст

 1. Загальні положення
 2. Паспорт програми
 3. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
 4. Мета програми
 5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
 6. Строки та етапи виконання програми
 7. Перелік заходів і завдань програми, ресурсне забезпечення програми
 8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми
 9. Очікувані кінцеві результати виконання програми

1. Загальні положення

Коментар фахівця
Аналіз цієї Програми президента Київського міського товариства захисту тварин Асі Вільгельмівни Серпінської
1. Київська міська програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог розпорядження міського голови від 08.02.2006 р. № 73–01р «Про порядок розроблення, фінансування і моніторингу міських програм та включення їх до щорічних програм соціально–економічного розвитку міста Києва» та наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 р. № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 р. за № 47/7368.

2. Необхідність розроблення Програми викликана великою кількістю безпритульних тварин, що у свою чергу призводить до погіршення санітарно–епідеміологічного та екологічного стану міста, якості життя мешканців і гостей міста, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними.

3. Програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних собак у місті гуманними методами та конфліктних ситуацій пов’язаних з перебуванням таких тварин на території м. Києва.

Програма також спрямована на роботу з населенням щодо впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з тваринами.

4. Програма у своїй основній частині базується на ідеї стерилізації та супроводу безпритульних тварин. Стерилізовані тварини, які повертаються до попереднього ареалу перебування, обов’язково мають бути легко візуально ідентифіковані та знаходяться під опікою фізичної або юридичної особи.

Програма повинна працювати в поєднанні з Київською міською програмою вирішення проблем з утриманням домашніх та інших тварин (рішення Київради від 27.11.03№ 213/1087), яка включає в себе заходи щодо здійснення контролю за кількістю тварин шляхом ведення обліку та всебічного моніторингу, регулювання кількості безпритульних тварин шляхом їх вилову, стерилізації, та утримання в притулках або міні притулках.

5. Програмою передбачено проведення комплексу управлінських, економічних і правових заходів, направлених на зниження чисельності безпритульних тварин у місті гуманними методами, а саме:

 • ведення системи всебічного моніторингу з усіх питань що пов’язані з безпритульними тваринами;
 • проведення масової стерилізації безпритульних тварин з поверненням до ареалу їх попереднього перебування і поступове, протягом декількох років, значне зниження їх кількості;
 • організація вилову безпритульних тварин гуманним методом на основі новітніх технологій та кращого міжнародного досвіду;
 • планування та проведення щорічних протиепізоотичних заходів: обов’язкова вакцинація тварин, що випускаються на волю, від сказу та лептоспірозу з вилученням агресивних і хворих тварин;
 • проведення інформаційних заходів та навчально–просвітницької роботи.

6. Дія Програми передбачається протягом 2008–2011 років на території м. Києва.

7. У цій програмі терміни вживаються в такому значенні:

 • гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;
 • безпритульні тварини – собаки та коти, які не мають власника;
 • опікун безпритульної тварини – фізична особа, яка внесена до єдиного реєстру опікунів безпритульних тварин, безпосередньо супроводжує безпритульну тварину, за умов її обліку та ідентифікації у встановленому порядку;
 • єдиний реєстр опікунів безпритульних тварин – автоматизована система збору, накопичення, обробки та зберігання даних, яку веде комунальне підприємство «Центр ідентифікації тварин», про фізичних чи юридичних осіб, які супроводжують безпритульних тварин, мають відповідні права та обов’язки;
 • супровід безпритульної тварини – забезпечення її біологічних, видових та індивідуальних потреб тварини без зміни її ареалу перебування;
 • притулки (міні притулки) для тварин – спеціально обладнані приміщення або території, що належать юридичній або фізичній особі, призначені для утримання безпритульних тварин, мають відповідні дозволи санітарних і ветеринарних служб;
 • ідентифікація тварин – присвоєння тварині особистого ідентифікаційного коду;
 • облік безпритульних тварин – процес визначення та максимального збору ознак та первинних даних, що притаманні чи безпосередньо стосуються безпритульної тварини, проводиться шляхом внесення відповідної інформації до загальної електронної бази непродуктивних тварин в м. Києві;
 • загальна електронна база даних непродуктивних тварин в м. Києві – автоматизована система збору, накопичення, обробки та зберігання даних про тварин;
 • тимчасова ізоляція тварин (карантинування) – тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням;
 • карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;
 • жорстоке поводження з тваринами – поводження з тваринами із застосуванням насильницьких методів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, утримання тварин в умовах, які не відповідають фізіологічним та видовим особливостям;
 • собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним за вимогами законодавства України;
 • собаки загублені і покинуті – це одиночні, зазвичай породні тварини, що мали господаря і дім, але з різних причин втратили їх;
 • собаки потомствено вуличні – це переважно безпородні тварини, що живуть зграями більш менш постійного складу, на визначеній «своїй» території (будівельні майданчики, двори і т.д.), що забезпечує їх необхідними для життя умовами. Ці тварини в спільності своїй утворили складну, само регульовану систему – популяцію, найменшою ланкою якої є зграя. За століття популяція виробила природні механізми боротьби за своє існування із зовнішнім тиском: конкурентами, хворобами, та інше. Без урахування цієї обставини неможливо впливати на процеси, що відбуваються при взаємодії популяції тварин та людського суспільства.
 • спровокована агресія – агресивна поведінка собаки, яка викликана навмисними діями третіх осіб;
 • шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини – шкода, яка призвела до погіршення фізичного або психічного стану здоров’я людини, ушкодження майна, якщо має місце причинний зв’язок між дією цієї тварини і заподіяною шкодою.

Програма підготовлена Головним управлінням охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), при безпосередній участі комунальних підприємств «Центр ідентифікації тварин», «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», «Притулок для тварин» та зацікавлених громадських організацій, які опікуються долею безпритульних тварин.

2. Паспорт програми

Паспорт бюджетної програми на 2008–2011 роки

1. 240604, 100203
(КФКВ)
Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення (найменування головного розпорядника коштів)
2. 240604,100203
(КФКВ)
Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальні підприємства «Центр ідентифікації тварин», «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», «Притулок для тварин» (найменування відповідного виконавця)
3. 240604,100203
(КФКВ)
Київська міська програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення: 76 325 тис. грн, у тому числі:

із загального фонду бюджету – 75 995 тис. грн, із спеціального фонду – 330 тис. грн, з них:

 • на 2008 рік обсяг бюджетного призначення – 43225 тис. грн, у тому числі із загального фонду бюджету – 200 тис. грн, із спеціального фонду бюджету 135 тис. грн.
 • на 2009 рік обсяг бюджетного призначення – 10970 тис. грн, у тому числі із загального фонду бюджету – 10905 тис. грн, із спеціального фонду бюджету 65 тис. грн.
 • на 2010 рік обсяг бюджетного призначення – 10985 тис. грн, у тому числі із загального фонду бюджету – 10920 тис. грн, із спеціального фонду бюджету 65 тис. грн.
 • на 2011 рік обсяг бюджетного призначення – 11010 тис. грн, у тому числі із загального фонду бюджету – 10945 тис. грн, із спеціального фонду бюджету 65 тис. грн.

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у міському та районних бюджетах в м. Києві на відповідний рік, а також за рахунок коштів від госпрозрахункової діяльності комунальних підприємств «Центр ідентифікації тварин», «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», «Притулок для тварин».

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:


п/п
Назва нормативно - правового акту Розділ, стаття У частині…
1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 26 Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад
ст. 33 повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
Пункт 22
частини 1
2. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» Повністю
3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» ст. 5 Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовищ
ст. 35 Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища
ч. 1, 3

ч. 2
4. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Повністю
5. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» Повністю

6. Мета бюджетної програми: створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного середовища для існування тварин через значне зменшення чисельності безпритульних тварин.

7. Напрями діяльності:


п/п
Напрями діяльності
1. Нормативно – технічне та методичне забезпечення виконання заходів Програми
2. Створення системи всебічного моніторінгу з усіх питань що пов’язані з безпритульними тваринами
3. Розширення мережі притулків та міні притулків для безпритульних тварин
4. Виконання заходів з відлову, стерилізації та супроводу безпритульних тварин, що знаходяться під опікою
5. Інформаційне забезпечення виконання заходів Програми та навчально–просвітницька робота

8. Категорія економічної класифікації:

КЕКВ Найменування
1171 Розробка нормативно – технічної документації
1310 Субсидії та поточні трансферти підприємствам
2410 Капітальні трансферти підприємствам: капітальне будівництво, придбання обладнання і предметів довгострокового користування у т.ч. спецавтотранспорту

9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:


п/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1. Затрат
Кількість стерилізованих тварин

гол.

ел. база даних

260

260
2. Продукту
Кількість влаштованих тварин

гол.

ел. база даних

2500

10000
3. Ефективності
Кількість виловлених тварин

гол.
30 000 30 000
4. Якості
Зменшення кількості безпритульних тварин

%

80%

80%

3. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

Регулювання чисельності безпритульних тварин є багато профільною проблемою і потребує залучення різних структур та організацій міста для її вирішення та планування на довгострокову перспективу. Як показав світовий досвід, масове знищення тварин може тривати нескінченно, не вирішуючи проблему, та є економічно невигідним – на місця вилучених тварин мігрують інші, заповнюючи «екологічні ніші» на вільних територіях. Слід наголосити про необхідність дотримання особистих прав людини на охорону здоров’я від спостерігання за стражданнями, загибеллю безпритульних тварин, внаслідок жорстокого поводження з ними.

За результатами проведення всебічного моніторингу з усіх напрямків діяльності, пов’язаних з утриманням тварин в місті у 2005 році було визначено, що популяція безпритульних тварин поповнюється за рахунок:

 • розмноження безпритульних тварин;
 • тварин, які мали власника, але були загублені, викинуті на вулицю, покинуті в місцях несанкціонованого продажу тощо;
 • безпритульних тварин, які мігрували з приміських районів на так звані «вільні території».

За результатами проведеного соціологічного дослідження в грудні 2006 року 67,7% респондентів й досі вважають безпритульних тварин не вирішеною проблемою для міста. Оцінюючи ефективність, означених заходів, респонденти надають перевагу збільшенню кількості притулків (40,59%), стерилізації (31,68%) та інформаційно–просвітницьким заходам (14,52%). Знищення безпритульних тварин вважає ефективним лише кожен десятий респондент (11,55%).

Програмою передбачено створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Київської міської ради, відповідних служб, установ, комунальних підприємств, громадських організацій та фізичних осіб щодо регулювання кількості безпритульних тварин на основі гуманного поводження та відповідального ставлення до них.

Серед важливих факторів і проблем щодо регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Києві, потрібно виділити такі:

1. Нормативно–правові: неврегульовані на нормативно–правовому рівні питання відлову, перетримки, системи обліку, ідентифікації та супроводу безпритульних тварин що знаходяться під опікою фізичної чи юридичної особи, а також механізми економічного забезпечення вирішення проблемних питань, що пов’язані з безпритульними тваринами.

2. Організаційно–економічні: недостатня кількість притулків і відсутність міні притулків, недостатній рівень прозорості системи фінансового забезпечення питання відлову та утримання безпритульних тварин у притулку за рахунок міського бюджету, не передбачено видатків на розвиток системи заохочення фізичних осіб, що опікуються безпритульними тваринами, – їх обліку та ідентифікації і супроводу безпритульних тварин, проведення тематичних інформаційно–просвітницьких заходів, тощо.

3. Виробничо–технічні: недостатня комунальна виробничо–технічна база щодо ветеринарного обслуговування і післяопераційного утримання безпритульних тварин, транспортування, введення сучасних гуманних методів їх знерухомлення та вилову.

Раніше чисельність безпритульних тварин регулювалася шляхом відлову і знищення, але такій підхід вступав до конфлікту з популяційними законами природи, за якими чисельність зграй відновлюється, тобто забезпечувалося відтворення популяції. Жорстокість методу викликала численні скарги населення. Таким чином проблема не вирішувалася принципово, а чисельність безпритульних тварин не зменшувалась.

Враховуючи поділення безпритульних собак на дві категорії, слід зазначити, що Програма приділяє основну увагу собакам потомствено вуличним, чисельність яких найбільша, пропонує принципово нові шляхи і методи, що зроблять неможливим їх відтворення.

Проблема регулювання чисельності безпритульних собак, яка утворюється за рахунок загублених і покинутих, потребує розробки інших програмних заходів, що є другим напрямком діяльності з охорони тварин.

Одними з причин появу безпритульних тварин на вулицях міста є:

 • низький рівень культури населення у сфері поводження з домашніми тваринами;
 • недосконала система обліку собак, що належать власникам;
 • недостатня робота з власниками собак, у тому числі в адміністративно–правовому полі і допомоги в стерилізації для запобігання появи небажаного потомства;
 • недосконала система пошуку загублених тварин.
 • недостатня кількість притулків та відсутність міні притулків.

Програма є науково обґрунтованою, ефективною, морально спроможною та враховує специфіку м. Києва.

4. Мета Програми

Основною метою Програми є зменшення кількості безпритульних тварин в м. Києві на основі гуманного та відповідального ставлення до них, визначення прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами, участі у вирішенні питання відповідних виконавчих органів Київської міської ради, служб, установ, комунальних підприємств у цій сфері за відсутності чіткої нормативно–правової бази на державному рівні.

Завданнями Програми є:

 • проведення всебічного моніторингу з усіх напрямків, що пов’язані з безпритульними тваринами (збір, аналіз та обробка даних про кількість, склад, ареал перебування, тощо);
 • створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного середовища для існування тварин через значне зменшення чисельності безпритульних тварин;
 • збільшення кількості притулків та міні притулків для безпритульних тварин;
 • проведення наукових досліджень стосовно визначення об’єктів та категорії ризику пов’язаних з безпритульними тваринами з метою підготовки заходів щодо запобіганню зооантропонозних захворювань;
 • створення єдиного реєстру опікунів безпритульних тварин в м. Києві;
 • розробка і впровадження системи обліку та ідентифікації безпритульних тварин;
 • розробка і впровадження системи масової стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин;
 • розробка і впровадження заходів щодо підтримки супроводу безпритульних тварин протягом життя;
 • розробка і впровадження системи інформаційно–просвітницьких заходів стосовно гуманного поводження з безпритульними тваринами, влаштування безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин тощо.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

До виконання Програми можуть в установленому порядку залучатися науково–дослідні і наукові установи, підприємства і організації м. Києва.

Перш за все необхідно вивчити питання зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами, на основі відповідних наукових досліджень, для подальшого наукового обґрунтування планування заходів регулювання чисельності цих тварин, проведення протиепізоотичних заходів в місті.

Для покращення ефективності контролю в сфері поводження з безпритульними тваринами створюється єдиний реєстр опікунів безпритульних тварин.

Єдиний реєстр опікунів безпритульних тварин веде комунальне підприємство «Центр ідентифікації тварин».

Комунальне підприємство «Центр ідентифікації тварин» встановлює порядок проведення обліку та ідентифікації безпритульних тварин, які знаходяться під опікою фізичної особи, з відповідними обліковими та іншими формами, адаптованими до міжнародних вимог.

Облік та ідентифікація безпритульних тварин

Облік та ідентифікація безпритульних тварин проводиться комунальним підприємством «Центр ідентифікації тварин», як адміністратором єдиної бази даних непродуктивних тварин в м. Києві.

Вилов безпритульних тварин

Вилов безпритульних тварин здійснюється комунальним підприємством «Притулок для тварин» відповідно до заявок юридичних осіб або опікунів на території яких знаходяться такі тварини.

У випадку шкоди, заподіяної третій особі внаслідок агресивної або непередбаченої дії тварини, – вилов тварин може здійснюватись за заявками юридичних осіб до комунального підприємства «Притулок для тварин».

Вилов тварин може здійснюватись тільки персоналом, який має відповідну кваліфікацію і допуск, будь–якими незабороненими засобами і методами з додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з тваринами, а саме:

 • медикаментозний – введення в організм тварини спеціальних лікарських засобів (снодійні, міорелаксанти, транквілізатори), що забезпечують знерухомлення тварини. Для цієї мети використовують приманки, шприци спеціальної конструкції, духові трубки або рушниці;
 • механічний – вилов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань (петлі, сачки, сітки, жорсткі нашийники) або руками (тільки тварин, які визнані потенційно безпечними);
 • комбінований – з застосуванням медикаментозного та механічного способів вилову.

При надходженні заявки на вилов тварини комунальне підприємство «Притулок для тварин» зобов’язаний передати повну інформацію (назва юридичної особи, адреса, кількість тварин, причина заяви та ін.) до громадських організації м. Києва, статутною метою діяльності яких є охорона та захист тварин від жорстокого поводження, не менше ніж за три дні до виїзду бригади по вилову.

Виловлені тварини транспортуються до місць утримання спеціально обладнаними автомобілями групою, або індивідуально, в клітках.

Карантинування виловлених тварин

Виловлені тварини підлягають карантинуванню протягом 10 днів на карантинному майданчику.

Під час карантинування тварини повинні утримуватися індивідуально у спеціально обладнаних вольєрах із забезпеченням повної ізоляції.

Тваринам під час карантинування повинні бути забезпечені необхідні біологічні, видові та індивідуальні потреби. Забороняється жорстоко поводитися з тваринами.

Стерилізація, вакцинація та профілактичні обробки безпритульних тварин

Безпритульна тварина, що знаходиться під опікою підлягає обов’язковій стерилізації, вакцинації від інфекційних захворювань.

Ветеринарні процедури з тваринами, які можуть заподіяти їм біль, повинні проводитися в умовах знеболювання, за винятком тих процедур, що відповідно до ветеринарних правил виконуються без анестезії.

Після стерилізації, тварина повинна забезпечуватися після операційною перетримкою в установі ветеринарної медицини або притулку, на термін, що встановлений за медичними показниками.

Стерилізація з після операційною перетримкою, вакцинація та профілактичні обробки безпритульних тварин проводиться на базі комунальних підприємств «Притулок для тварин» та «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», а також інших установах ветеринарної медицини (за згодою).

Після стерилізації тварини підлягають, ідентифікації і після перетримки можуть бути передані власнику, опікуну або повернути до міста відлову. Виключенням є тварини, які були вилучені у громадян за рішенням суду – такі тварини можуть бути передані тільки іншим власникам.

В період перетримки, для вирішення питання подальшого влаштування тварин, інформація про них подається до засобів масової інформації та громадських організацій, які опікуються долею безпритульних тварин.

Евтаназія безпритульної тварини проводиться в установах ветеринарної медицини або притулках виключно у разі травми або хвороби, що не сумісні з життям та у разі агресивності, що не підлягає корекції.

Рішення про необхідність евтаназії безпритульної тварини приймає спеціальна комісія до складу якої обов’язково входить представник громадської організації та опікун (за наявністю).

Забороняються негуманні, методи евтаназії тварин. Приміщення, де проводиться евтаназія тварин, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються тварини.

Супровід безпритульних тварин

Супровід безпритульних тварини проводиться опікунами цих тварин за активної підтримки органів місцевої влади та громадських організацій м. Києва.

Після стерилізації тварини повертаються на ареал колишнього перебування під опіку фізичної чи юридичної особи. Такі тварини щеплені проти інфекційних захворювань стають епізоотичне безпечні та не дають приплоду. Через певний час починається значне природне зменшення їх чисельності. Заміщення «вибулих» не стерилізованими тваринами неможливо, оскільки навколо вже стерилізовані зграї. Собаки почнуть зникати з вулиць.

Для упорядкування оперативної роботи з безпритульними тваринами, а також в інших цілях, створюється база даних опікунів безпритульних тварин, яку веде комунальне підприємство «Центр ідентифікації тварин».

В обов’язки опікунів безпритульних тварин входить:

 • забезпечувати догляд за безпритульними тваринами, що знаходяться під їх опікою з урахуванням їх біологічних, видових та індивідуальних потреб і особливостей,
 • повідомляти комунальне підприємство «Київська міська лікарня
 • ветеринарної медицини» про випадки захворювання опікуваних
 • тварин, а також місцеві установи санітарно–епідеміологічної та/або
 • ветеринарної служб про випадки укусів або травмування цією твариною людей;
 • гуманно поводитись з безпритульними тваринами і повідомляти
 • правоохоронні органи про випадки жорстокого поводження з тваринами, а комунальне підприємство «Центр ідентифікації тварин» у випадку загибелі або зникнення опікуваної тварини.

Реалізація Програми повинна здійснюватися гуманними методами щодо виключення жорстокого поводження з тваринами, відповідно до діючого законодавства України.

Інформаційне забезпечення виконання заходів Програми та навчально–просвітницька робота

Цей напрямок Програми передбачає наступні заходи:

 • підготовка та проведення тематичних лекцій, семінарів, круглих столів конференцій та нарад з працюючими в цій сфері виконавчими органами Київської міської ради, відповідними службами, установами, комунальними підприємствами, громадськими організаціями;
 • проведення просвітницької роботи серед населення з питань, пов’язаних з гуманним ставленням до тварин;
 • проведення навчання з підвищення кваліфікації: спеціалістів з вилову безпритульних тварин, лікарів ветеринарної медицини, тощо;
 • видання та розповсюдження тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам’яток для проведення просвітницької роботи серед опікунів безпритульних тварин та мешканців міста;
 • розробка та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх від жорстокого поводження;
 • виготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок, відео– та аудіо– роліків);
 • участь в інформаційних компаніях та культурно–масових заходах із залученням засобів масової інформації;
 • проведення консультацій з населенням, стосовно опіки над безпритульними тваринами, що перебувають на території міста;
 • пропаганда гуманного поводження з безпритульними тваринами у засобах масової інформації.

6. Строки та етапи виконання Програми


п/п
Етапи виконання програми Строки виконання програми
1. Розробка необхідного нормативно – технічного та методичного забезпечення виконання заходів Програми Січень– травень 2008 р.
2. Забезпечення необхідної матеріально – технічної бази для виконання заходів Програми 2008 – 2009 рр.
3. Виконання інших заходів Програми 2008–2011 р.

7. Перелік заходів і завдань програми, ресурсне забезпечення Програми

Завдання та найменування заходу Відповідальний виконавець Термін виконання Обсяг фінансування (тис. грн.), джерело фінансування
Джерело фінансування Усього У тому числі по роках
2008 2009 2010 2011

1. Нормативно - технічне та методичне забезпечення виконання заходів Програми

Розробка відповідних нормотивно-розпорядчих актів, положень та нормативівдля забезпечення ефективного та прозорого виконання заходів Програми Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Січень-травень 2008 Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 150,0 150,0 - - -
Розробка методичного забезпечення вилову, транспортування та супроводу безпритульних тварин, у т.ч. проведення протиепізоотичних заходів Комунальні підприємства "Центр ідентифікації тварин", "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" та "Притулок для тварин" Січень-березень 2008 Спец фонд 20,0 20,0 - - -
Загальний фонд 50,0 50,0 - - -
Вивчення можливостей застосування та використання препаратів, що використовуються за кордоном для знерухомлення під час вилову та\або евтаназії тварин Комунальні підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" та "Притулок для тварин" Січень-березень 2008 Спец фонд 15,0 15,0 - - -
Загальний фонд 50,0 50,0 - - -
Розробка проектних пропозиції для будівництва міні притулків Комунальне підприємство "Притулок для тварин" Січень-травень 2008 Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 200,0 200,0 - - -

2. Створення системи всебічного моніторінгу з усіх питань що пов'язані з безпритульними тваринами

Ведення системи електронного обліку опікунів безпритульних тварин та тварин, що знаходяться під опікою Комунальні підприємства "Центр ідентифікації тварин", "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" та "Притулок для тварин" Постійно Спец фонд 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Загальний фонд ------ ------
Організація та технічне забезпечення для запровадження служби пошуку загублених тварин Комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин" Січень-березень 2008 Спец фонд 50,0 50,0 - - -
Загальний фонд 50,0 50,0 - - -
Проведення цільового моніторингу довкілля, пов'язанного з безпритульними тваринами та визначенням об'єктів та катеогорій ризику, підготовка заходів по запобіганню зооантропонозних захворювань Комунальні підприємства "Центр ідентифікації тварин", "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" та "Притулок для тварин" Постійно Спец фонд 45,0 - 15,0 15,0 15,0
Загальний фонд 120,0 120,0 - - -
Забезпечення системи контролю щодо жорстокого поводження з тваринами, у т.ч. безпритульними Комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин" Постійно Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 300,0 150,0 50,0 50,0 50,0

3. Розширення мережі притулків та міні притулків для безпритульних тварин

Розширення та упорядкування території притулку для безпритульних тварин у смт Бородянка Комунальне підприємство "Притулок для тварин" Січень-травень 2008 Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 7500,0 7500,0 - - -
Будівництво пункту первинного ветеринарного огляду і перевантаження виловлених тварин по вул. Сирецької 3 1а Комунальне підприємство "Притулок для тварин" 2008-2009 Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 8500,0 8500,0 - - -
Створення в районах міста міні притулків для безпритульних тварин Районні у м. Києві державні адміністрації* 2008 Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 20000,0 20000,0 - - -
Забезпечення утримання та лікування безпритульних тварин що знаходяться у притулках та інших закладах для тимчасового перебування таких тварин Комунальне підприємство "Притулок для тварин" Постійно Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 29180,0 3650,0 8510,0 8510,0 8510,0

4. Виконання заходів з відлову, стерилізації та супроводу безпритульних тварин, що знаходяться під опікою

Закупівля необхідного транспорту, матеріалів і устаткування для забезпечення вилову та транспортування тварин Комунальне підприємство "Притулок для тварин" 2008 Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 500,0 500,0 - - -
Забезпечення вилову та транспортування тварин, у т.ч. придбання пального, транквілізаторів та дезинфікуючих та інших лікарських препаратів для забезпечення вилову тварин Комунальне підприємство "Притулок для тварин" Постійно Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 3280,0 640,0 880,0 880,0 880,0
Забезпечення проведення стерилізації та після операційного утримання безпритульним тваринам Комунальні підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" та "Притулок для тварин" Постійно Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 2660,0 560,0 700,0 700,0 700,0
Проведення заходів по запобіганню зооантропонозних захворювань серед безпритульних тварин, що знаходяться під опікою Комунальні підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" та "Притулок для тварин"

Постійно Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 150,0 20,0 30,0 40,0 60,0
Забезпечення засобами ідентифікації (маркування) безпритульних тварин, що знаходяться під опікою

Комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин"

Постійно Спец фонд 20,0 5,0 5,0 10,0 10,0
Загальний фонд ------ ------
Забезпечення функціонування служби збору загиблих тварин Комунальне підприємство "Притулок для тварин"" Постійно Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 2300,0 800,0 500,0 500,0 500,0

5. Інформаційне забезпечення виконання заходів Програми та навчально-просвітницька робота

Проведення тематичних лекций, семінаров, круглих столів та конференцій

Комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин"

Постійно Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 210,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Проведення навчання з підвищення кваліфікації: спеціалістів з вилову безпритульних тварин, лікарів ветеринарної медицини, тощо

Комунальні підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" та "Притулок для тварин"

Щорічно Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 90,0 60,0 10,0 10,0 10,0
Обмін досвідом з навчальними, науковими та державними закладами, установами, підприємствами України та зарубіжних країн щодо вирішення проблемних питань повьязаних з безпритульними тваринами в місті Комунальні підприємства "Центр ідентифікації тварин", "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" та "Притулок для тварин" Постійно Спец фонд 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Загальний фонд ------ ------
Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам'яток для проведення просвітницької роботи серед опікунів безпритульних тварин та мешканців міста Комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин" Постійно Спец фонд 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Загальний фонд 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Розробка та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх від жорстокого поводження Комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин" Щорічно Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Виготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок, відео- та аудіо- роліків) Комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин" Постійно Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Забезпечення підтримки тематичної web-сторінки в мережі Internet Комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин" Постійно Спец фонд ------ ------
Загальний фонд 45,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Усього 76325,0 43360,0 10970,0 10985,0 11010,0

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

1. Організація вилову.

Вилов безпритульних тварин проводиться комунальним підприємством «Притулок для тварин» з дотриманням принципів гуманності, відповідно до цієї Програми та чинного законодавства.

Заборонена діяльність інших організацій і осіб, у тому числі, приватних, стосовно вилову і знищення безпритульних тварин.

Для контролю за виконанням програмних завдань, створюється Комісія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

До компетенції Комісії входить:

 • координація діяльності відповідних установ, організації та підприємств щодо виконання завдань та заходів Програми;
 • проведення розслідувань (перевірок), які стосуються порушень при поводженні з тваринами;
 • розгляд скарг від населення стосовно безпритульних тварин.

Загальне керівництво службою відлову та вирішення проблем, що виникають під час вилову та транспортування тварин покладається на комунальне підприємство «Притулок для тварин».

Контроль за поводженням з тваринами під час вилову можуть здійснювати представники громадських організацій.

Планування вилову безпритульних тварин проводиться за принципом спіральних ліній. Позапланово можуть бути виловлені лише агресивні, травмовані та хворі тварини, які потребують ветеринарної допомоги, або ізоляції.

Вилову підлягають безпритульні тварини. Собаки, за винятком залишених власниками на прив’язі, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.

Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані і повернені до попереднього ареалу перебування та візуально ідентифіковані.

У випадку вилову загублених тварин, інформація повинна бути передана до комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин».

Місця випуску кожної окремої тварини після її стерилізації визначається виключно у відповідності до протоколу вилову та карток реєстрації тварини, що знаходиться під опікою.

2. Транспортування тварин.

Транспортування безпритульних тварин, яких відловили, повинно здійснюватися на спеціально обладнаних для розміщення тварин автомобілях.

При завантаженні, транспортуванні і вивантаженні тварин, повинні використовуватися пристрої і прийоми, що запобігають травмам, каліцтву або загибелі тварин.

Спецавтомобіль для транспортування безпритульних тварин повинен бути:

 • технічно справний;
 • укомплектований набором переносних кліток для тварин. Підлога автомобіля має бути обладнана таким чином, аби на ньому могли вільно переміщуватися для завантаження та розвантаження мобільні, міцні, пронумеровані клітки. Клітки мають бути добре закріплені, аби вони не могли хитатися під час руху автомобілю, та відповідати вимогам стандартів і іншої технічної документації;
 • забезпечувати безпеку, захист тварин від погодних умов, обладнаний природною вентиляцією;
 • оснащений чітко написаною назвою і телефонним номером комунальне підприємство «Притулок для тварин», що здійснює вилов безпритульних тварин;
 • мати набір ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної допомоги, затверджений ветлікарем;
 • укомплектований набором відповідного спецобладнання.

При необхідності тварини повинні бути забезпечені питною водою.

Не допускається евтаназія в спецавтомобілі.

Щодня після кожного вилову і транспортування безпритульних тварин кузов спецавтомобілю, а також устаткування і переносні клітки миються та дезінфікуються.

Опікуни безпритульних тварин зобов’язані всіляко сприяти співробітникам комунального підприємства «Притулок для тварин» у виконанні своїх обов’язків, пов’язаних з виловом безпритульних тварин;

Власники об’єктів, що будуються, а також власники ринків, повинні не допускати постійного знаходження безпритульних тварин на території своїх об’єктів.

Для знищення трупів тварин на базі комунального підприємства «Притулок для тварин» облаштовується термічна установка, в якій можливе знищення трупів тварин.

3. Контроль за ходом виконання Програми.

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюють Київрада, Київська міська державна адміністрація та Комісія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

9. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Реалізація Програми призведе до покращення санітарно–епідеміологічного та екологічного стану в місті, а також певного соціального й економічного ефекту, який виразиться в:

 • зменшенні чисельності безпритульних тварин;
 • підвищенні рівня безпеки і комфортності середовища існування людини та інших тварин;
 • забезпеченні суспільного спокою і підвищенні моральності;
 • поліпшенні естетичного вигляду м. Києва;
 • зниженні витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення;
 • зменшенні засмічення довкілля продуктами життєдіяльності тварин і зниженні витрат відповідних комунальних служб;
 • зниженні аварійності на дорогах;
 • забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на заходи щодо регулювання чисельності безпритульних тварин;
 • підвищенні міжнародного іміджу столиці України в результаті дотримання міжнародних стандартів поводження з тваринами.

При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України та цією Програмою.

Адреса документа в Інтернет: http://cipets.kiev.ua/ua/laws/kmr/laws.php?ID=1941